Webinars - Avonova Sweden

Tillbaka på arbetet i det Nya Normala - Kick off

213 visningar
25.08.2021.

Tillbaka på arbetet i det Nya Normala - Kick off.

Välkommen att starta upp höstterminen genom en kick off tillsammans med oss på Avonova. Avonova samlar sin kompetens och tillsammans gör vi en kort tillbakablick på den senaste tidens utmaningar innan vi med avstamp i nuläget blickar framåt. Vi är på väg tillbaka till våra arbetsplatser. Vissa saker är välbekanta och välkomna medan annat är ny och outforskad mark. 

Detta är den första delen av höstens webbinarserie i sex delar där vi bjuder in till panelsamtal och diskussion tillsammans med Avonovas experter inom olika områden. Tillsammans avhandlar vi vikten av det systematiska arbetsmiljöarbetet, ledarskap, ergonomi i ett flexibelt arbetsliv, smittorisker och medarbetarskap. Allt i relation till det nya normala som vi möter när vi återgår till våra arbetsplatser. Som deltagare får du ta del av kunskap som ger dig olika verktyg i arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats. Du får också veta mer om hur Avonova kan agera som er samarbetspartner.

Om webinaret:

Pris: Gratis.

Tidspunkt: 25.08.21 kl. 08.00-09.00.

Målgrupp: Chefer och ledare med arbetsmiljöansvar, HR, skyddsombud och andra med intresse för arbetsmiljö.

 

Anmäl dig till nästa webbinarium i serien den 01.09.21 om medarbetarskap i det nya normala här!