Webinars - Avonova Sweden

Gratis Webbinar: Arbetsanpassning

906 views
19.05.2021.

Följ med och lär dig mer om hur vi på Avonova vi arbetar utifrån den nya arbetsmiljöföreskriften Arbetsanpassning (AFS 2020:5)

Under webbinaret ger Avonova en beskrivning av den nya AFS:en, arbetsgivarens ansvar kring arbetsanpassning och belyser de positiva effekterna av arbetsanpassning. 

En medarbetare med nedsatt arbetsförmåga, eller någon som ska återgå till arbetet efter en tids frånvaro, ska kunna få åtgärder i den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön så personen kan fortsätta arbeta eller återgå i arbete. 

Teamet från Avonova representeras av läkare, psykolog/beteendevetare och ergonom/fysioterapeut som guidar kring hur arbetsanpassning kan se ut i olika branscher.

  • Datum: onsdag 19 maj 2021 - fyll i formuläret så säkrar du din plats.
  • Tid: Digital föreläsning 8:00 – 09:00
  • Målgrupp: Chefer, HR, teamledare och skyddsombud.
  • Pris: Gratis